พบปะเยี่ยมเยียน Agency เมียนม่า

พบปะเยี่ยมเยียน Agency เมียนม่า

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท ทีซี จำกัด เดินทางเยือนเมียนมาร์ นายชาย อย่างรวย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กลุ่มบริษัท ทีซี. จำกัด (TC Group) และ นายกรพจน์ อย่างรวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซี ทรัพยากร จำกัด (ผู้นำแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU มาทำงานในประเทศไทย) ร่วมเดินทางไปพบปะกับบริษัทรับอนุญาตจัดหาแรงงานเมียนมาร์ไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นตัวแทนในเมียนมาร์ จำนวน 3 บริษัท ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

อ่านเพิ่มเติม  
บริษัท ทีซี ทรัพยากร ร่วมกับ บริษัท กู้ด จ๊อบ คัดเลือกแรงงานเมียนมาร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัท ทีซี ทรัพยากร ร่วมกับ บริษัท กู้ด จ๊อบ คัดเลือกแรงงานเมียนมาร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นายชาย อย่างรวย ประธานกลุ่มบริษัท ทีซี และ นายกรพจน์ อย่างรวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซี ทรัพยากร จำกัด พร้อมด้วย มิสเตอร์โจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CE0) บริษัท กู้ด จ๊อบ จำกัด (GOOD JOB CO.,LTD.) และ นายโกจิ ผู้ประสานงานบริษัท.ในประเทศไทย ร่วมกันรับสมัครและคัดเลือกแรงงานเมียนมาร์ที่ประสงค์ไปทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายในระบบ MOU บันทึกความเข้าใจระหว่างสองฝ่ายเกี่ยวกับการส่งแรงงานต่างด้าวให้ทำงานในประเทศไทย ณ ร.ร.ยูซานา ย่างกุ้ง เมียนมาร์ รายละเอียดดังนี้1)

อ่านเพิ่มเติม