จัดหาแรงงานต่างด้าวในระบบ MOU

บริการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าวในระบบ Mou ทำสัญญานำเข้าแรงงานต่างด้าว พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา

บริการด้านเอกสารแรงงานต่างด้าว

บริการยื่นขอเอกสาร นำเข้าแรงงานต่างด้าว ต่ออายุ passport, visa, workpermit,

บริการให้คำปรึกษาการนำเข้าแรงงานต่างด้าว

ให้คำปรึกษา แนะนำการบริการจัดการแรงงานต่างด้าวให้สถานประกอบการ และการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย