พบปะเยี่ยมเยียน Agency เมียนม่า

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท ทีซี จำกัด เดินทางเยือนเมียนมาร์

นายชาย อย่างรวย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กลุ่มบริษัท ทีซี. จำกัด (TC Group) และ นายกรพจน์ อย่างรวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซี ทรัพยากร จำกัด (ผู้นำแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU มาทำงานในประเทศไทย) ร่วมเดินทางไปพบปะกับบริษัทรับอนุญาตจัดหาแรงงานเมียนมาร์ไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นตัวแทนในเมียนมาร์ จำนวน 3 บริษัท ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
รายละเอียดการเดินทาง

  • พบปะกับบริษัท กู้ด จ๊อบ จำกัด (จี เจ) GOOD JOB CO.,LTD. (GJ)
  • พบปะกับบริษัท เพิร์ล จอ 111 จำกัด (พี เค) Pearl Kyaw 111 CO.,LTD. (PK)
  • พบปะกับบริษัท เธ็ท เนย์ ริน จำกัด (เฮช เอ็น แอล) Htet Nay Lin Co.,Ltd. (H N L)

การเยือนครั้งนี้ มุ่งหวังเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และสร้างความร่วมมือกับบริษัทรับอนุญาตจัดหาแรงงานเมียนมาร์ในเมียนมาร์ ส่งเสริมให้แรงงานเมียนมาร์มีทักษะและคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานไทย
กลุ่มบริษัท ทีซี. จำกัด มุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านธุรกิจจัดหางานและบริการแรงงานครบวงจร มุ่งเน้นการจัดหางานอย่างถูกกฎหมาย โปร่งใส และเป็นธรรม